OM MED UNGDOM I FOKUS

MED ungdom i fokus tilbyr tjenester til leverandører av tjenester og tilbud rettet mot barn og ungdom. 

Barn og unges rettigheter og FNs barnekonvensjon ligger til grunn for vår tilnærming. 

Vi legger til rette for at barn og unge kan møtes og diskutere hvordan de kan utvikle og forbedre tjenester og tilbud, og for at de skal kunne jobbe sammen med voksne for å få til positiv endring.  

MED ungdom i fokus ble etablert som prosjekt i 2016, som et samarbeid mellom kommunene Vefsn, Brønnøy og Hemnes og Nordland fylkeskommune. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Nordland. 

Prosjektmedarbeiderne har lang erfaring fra arbeid med ungdom, medvirkning og deltakelse. 

Metoden Fokusdag er inspirert av og utviklet i samarbeid med Investing in Children, en engelsk organisasjon som jobber med barn og unges medvirkning.