FOKUSDAG

En Fokusdag skal gi ungdom en arena for å diskutere og utvikle ideer i en dialog, fri fra voksne.

En ansatt fra prosjektet er ansvarlig for Fokusdagen, og sørger for kommunikasjon med potensielle deltakere, skaffer passende lokale, arrangerer transport m.m. Den ansatte sørger for at all nødvendig informasjon er gitt alle parter, at alle nødvendige samtykker er innhentet og at arrangementet blir gjennomført på en trygg måte.

De som praktisk gjennomfører Fokusdagen er unge MEDarbeidere. En ung MEDarbeider er en ungdom som har erfaring med å delta på, og opplæring i å lede, Fokusdager.

Med støtte fra en voksen ansatt, forbereder de unge MEDarbeidere en plan for gjennomføring av Fokusdagen, slik at deltakerne kan ha en god plattform for å diskutere de aktuelle utfordringene.

De unge MEDarbeiderne leder økten og skriver rapport med konklusjoner fra dagen. Ingen ansatte eller andre voksne deltar under selve Fokusdagen. Den voksne ansatte vil være tilgjengelig, men ikke til stede i rommet hvor debatten/diskusjonen foregår.

Fokusdag-tilnærmingen har mange bruksområder. Man kan fokusere på situasjonen til, eller tjenester for, marginaliserte barn og ungdom eller barn og unge med spesielle erfaringer eller utfordringer. Alle typer tema kan diskuteres. Temaene kan være brede og åpne eller smale og spesifikke. Når tema er bestemt, planlegger MEDarbeiderne en framgangsmåte for dialogen.

Etter økten skriver MEDarbeiderne en rapport, med støtte fra den voksne ansatte. Denne rapporten sendes til deltakerne for godkjenning før den sendes til oppdragsgiver. Det ideelle er om en liten gruppe med Fokus-deltakere kan presentere rapporten og at dette kan være starten på en aktiv dialog mellom voksne og unge mennesker i virksomheten.

Bestill en Fokusdag.