Om tjenesten

Hva står MED for?

Medvirkning

Barn og unge er eksperter på å være barn og unge. De fleste voksne er ikke det. I et MED-prosjekt får de unge anledning til å medvirke og påvirke tilbud og tjenester som de selv skal være brukere av. Dette tjener både de som står bak tilbudet og de unge selv på.


Endring

Medvirkning fra barn og unge fører til verdifull dialog, som igjen fører til endring. Etter å ha invitert barn og unge til å gi tilbakemelding på hvordan en virksomhet fungerer, er det meningen at de faktisk skal kunne påvirke tjenestens innhold og utvikling.


Dialog

MED-prosjekter gir deg noe veldig verdifullt: En konstruktiv og likeverdig dialog med barn og unge som er brukere eller mottar tjenester fra din virksomhet. Dette skal være en inkluderende prosess, hvor alle som deltar bidrar med sine innspill.