MED ungdom i fokus

Barn og unge har verdifulle erfaringer og synspunkter, men det kan være vanskelig å få etablert en god dialog med dem.

MED ungdom i fokus tilbyr kursing og opplæring for ungdomsråd der vi tar utgangspunkt i måten Vefsn Ungdomsråd og MED ungdom i fokus gjør medvirkning.

Vi vet at ungdom er de eneste som har kompetanse og kunskap om hvordan det er å være ung i dagens samfunn. Vi trenger å løfte fram meningene og synspunktene deres for å gjøre lokalsamfunnet best mulig for barn og ungdom.

 

MED ungdom i fokus er en stiftelse som gjør denne innsikten tilgjengelig for voksne, gjennom bruk av fokusdag. En fokusdag gir unge brukere av tjenester og tilbud mulighet til å komme med verdifulle innspill til forbedring og utvikling av tjenestene og tilbudene. Du kan lese mer om fokusdag her.

Tjenesten er utviklet av Vefsn, Brønnøy og Hemnes kommuner og Nordland fylkeskommune i samarbeid med Investing in Children, og er finansiert av Fylkesmannen i Nordland.

Les mer hva MED står for her…


FOKUSDAG

Prosjektene gjennomføres ved hjelp av det vi kaller en Fokusdag. Dette er en hektisk og spennende dag hvor de unge styrer det meste!

De som praktisk gjennomfører Fokusdagen er unge MEDarbeidere. En ung MEDarbeider er en ungdom som har erfaring med å delta på, og opplæring i å lede, Fokusdager.

En ansatt fra prosjektet har ansvar for kommunikasjon med potensielle deltakere, skaffe lokale, arrangere transport m.m.

Les mer om Fokusdager.


 

BLI EN UNG MEDARBEIDER

Et viktig moment i arbeidet er å engasjere ungdom som skal utføre arbeidet. Hele ideen bak Fokusdag, er at dette er av og med ungdom. De voksne i MED ungdom i fokus skal fasilitere og formidle oppdrag, men det er de unge MEDarbeiderne som gjennomfører Fokusdagen.

En ung MEDarbeider er en ungdom som har erfaring med å delta på, og opplæring i å lede, Fokusdager.

Vi ønsker en bredt sammensatt gruppe av unge MEDarbeidere, i ulike aldre og med ulik bakgrunn.

Er du interessert i å bli en ung MEDarbeider? Ta kontakt med oss på post@ungdom.com


MED UNGDOM I FOKUS SKAL …

  • Identifisere situasjoner hvor barn og unges rettigheter ikke blir ivaretatt
  • Støtte barn og unge i diskusjoner og beslutninger som angår dem
  • Gjennomgå og forbedre tjenester for barn og unge
  • Legge til rette og arbeide for partnerskap og samarbeide med andre organisasjoner som er opptatt av å utvikle praksis som respekterer barn og unges rettigheter
  • Fungere som katalysator for endring og innovasjon ved å anerkjenne og formidle positive eksempler
  • Bidra til lokal, nasjonal og internasjonal debatt om barn og unges rettigheter

Ta kontakt for Priser og tilbud på post@ungdom.com