Denne siden er for Seminarene

Mandag 14:00 - 15:30

Vi er nytt ungdomsråd – hjelp!

Fru Haugans Vinterhagem

I et råd med veldig mange nye medlemmer, og da kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre og hvem som skal gjøre hva.I dette seminaret skal vi se på hvilket ansvar et ungdomsråd har og hvordan være et reelt talerør for ungdommene i din kommune. Vi skal også se på hvilke rutiner som er viktig for å skape kontinuitet i rådet, samt kultur, samhold og trygghet i rådet.

Skap ungdomsinitiativ, styring og aktivitet – bli med! 

Fru Haugans Kjeller

Bodø er Europeisk kulturhovedstad i 2024 og har laget et eget ungdomsprogram som skal foregå over hele fylket. Programmet initieres, planlegges og gjennomføres av ungdom fra hele Nordland, hvor målet er å være den sterkeste kulturhovedstaden noensinne på ungdomsmedvirkning. UNG2024 presenterer ungdomssatsningen i Bodø2024 og holder en spennende workshop. Lær deg gode verktøy for å utvikle og realisere de gode ideene til et prosjekt eller arrangement. UNG2024 vil presentere gode tips og arbeidsmetoder som kan brukes til å skape kule ting.

Seminar av Bodøung2024

Cooperation between young people in youth clubs and youth councils and decision makers

Fru Haugans sal 1

i et råd med veldig mange nye medlemmer, og da kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre og hvem som skal gjøre hva.I dette seminaret skal vi se på hvilket ansvar et ungdomsråd har og hvordan være et reelt talerør for ungdommene i din kommune. Vi skal også se på hvilke rutiner som er viktig for å skape kontinuitet i rådet, samt kultur, samhold og trygghet i rådet.

Aktivisme og politisk arbeid, miljø og arealbruk, etnisitet og demografi – hva kan et ungdomsråd gjøre?

Fru Haugans sal 3

Ble du inspirert av Sofadialogen? Vil DU bidra til å redde verden? På dette seminaret jobber vi videre med innspillene fra sofadialogen og ser nærmere på hva akkurat du og ditt råd kan gjøre for å skape en renere og bedre verden. Vi trekker frem lokale og internasjonale klimaproblemer som utgangspunkt for dialog.

Her skal dere lage en plan for hvordan deres råd kan bidra til å skape et mer miljøvennlig lokalsamfunn. Vi bruker aksen «Aktivisme og politisk arbeid, miljø og arealbruk, etnisitet og demografi» når vi lager planen.

Ungdomsmedvirkning som viktigste verdi og verktøy

Fru Haugans sal 2

Møt ungdommer og ungdomsarbeidere fra Ungdomstjenesten i Hammerfest kommune, og hør hvordan de har jobbet i flere år med ungdomsstyrte prosjekter støttet av Erasmus+ ungdom. Ungdomstjenesten vil fortelle om hvordan de jobber med rekruttering, idéskaping, prosjektledelse og en svært aktiv ungdomsmedvirkning, og ungdommene vil fortelle om sine erfaringer med å delta aktivt i prosjekter. Det blir også en samtale med Erasmus+ ungdom om kurstilbudet for ungdomsarbeidere, og om støtteordningene du kan søke på for å få i gang prosjekter med ungdomsmedvirkning i sentrum.

Holdes av Hammerfest kommune og Erasmus+ Ungdom

Tirsdag 09:00 - 10:30

Sosiale medier og medvirkning

Fru Haugans sal 1

Are you trash when it comes to Social media? Come to us for a crash course in social media. This seminar will help you advertise yourself, your youth council or your municipality. Meet professionals with experience and good results within social media and marketing.

Livsmestring, woke og muligheter i SoMe-land!

Fru Haugans sal 2

Livsmestring i selvrealiseringens tid, med Mattias Øhra Har du et sigma grindset? Det trenger du ikke. Da Mattias vokste opp i Vestfold var det tilstrekkelig å være alminnelig, og det er store fordeler med ikke alltid å måtte være et fantastisk menneske. Likevel er mestringsfølelsen essensiell for psykisk velvære. I dette livsmestrings-seminaret vil Mattias gå igjennom hvordan du kan føle mestring i livet, uten presset om å bli verdens beste.

«Hva er woke, hvem er woke og hva er det motsatte av woke?» med Danby Choi Viktigheten med å være woke har vært veldig sentralt de siste årene. Vi ser på når woke kommer i veien for debatten. Tør du å si akkurat hva du mener?

Rådet er etablert – hva nå?

Fru Haugans sal 3

Du som deltar ønsker å få politisk gjennomslagskraft og bli mer synlig både for ungdom og beslutningstakere. Dette seminaret passer til deg eller dere som sitter i et etablert ungdomsråd, men som trenger veiledning på hvordan bli mer selvstendig og hvordan arbeide opp mot politikere og administrasjonen, og hvordan drive god ungdomsmedvirkning. Deler av seminaret vil fungere som en workshop hvor dere vil lære ulike metoder for innhenting av informasjon, og planlegge dager for informasjonsinnhenting fra ungdom.

Hvilke muligheter har unge for å kunne delta i og påvirke beslutningsprosesser?

Fru Haugans Fruen bar

Dette er ikke en workshop for ferskinger! Du har mye erfaring og er et dyktig og sentralt medlem av ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan. Du føler på et ønske om en arena der du kan møte andre med samme bakgrunn. Du ønsker å diskutere hva som er de beste metodene for medvirkning, og dele erfaringer og opplevelser. Gjennom bruk av våre metoder skal vi dele erfaringer og lære av hverandre.

Jobber du med unge i kommunen, eller er du valgt inn i ungdomsråd?

Fru Haugans kjeller

Du har mye erfaring og er en dyktig og kunnskapsrik koordinator av ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan, og rådet du koordinerer funker bra. Du skjønner hvordan du kan være et bindeledd mellom ungdommene, administrasjonen og beslutingstakere og kan balansegangen uten å tråkke over noens grenser. Dette er seminaret for deg som ønsker å dele hvordan du arbeider som koordinator og samtidig ønsker å finne ut hvordan andre dyktige koordinatorer arbeider.

Tirsdag 11:00 - 12:30

What would happen if youth were to decide what the municipality should work with?

Fru Haugans sal 2

Erasmus+ Ungdom talks about how you can get started with international collaborative projects, like Vefsn municipality has done with its project Give me SoMe dialog.

Nasjonalt Ungdomsråd

Fru Haugans fruen bar

I mange år har ungdomsråd ønsket seg en Nasjonal plattform for å løfte saker vi ikke kan gjøre så mye med i kommunene. Ungdomsråd er nå lovpålagt i alle landets kommuner og fylkeskommuner, men vi har fortsatt ikke et nasjonalt medvirkningsorgan. Hvordan skal vi sikre oss at ungdom blir hørt i nasjonale saker? Hva er status?

Hvordan være voksen når ungdom sliter med rus, psykisk helse, venner, skole og SoMe

Fru Haugans sal 1

Som koordinator kan du bli utfordret på flere nivå. Det blir forventet at du skal være ekspert på alle tema som omfatter ungdom. Du skal kjenne til lokale trender, ungdata og den generelle ståa i ungdomsgruppa, men viktigst er det at du skal du være en voksen støtteperson der du skal ha dialog med unge om vanskelige tema som rus, psykisk helse, venner, skole og SoMe.

Norges viktigste ungdomsråd

Fru Haugans sal 3

Mange vet ikke at de fleste sykehus har et ungdomsråd som består av ungdom med pasient- eller pårørendeerfaring. Rådet er ungdommens organ for å ta opp saker som er viktig for ungdom på sykehuset. Et viktig tema som er godt kjent, er at mange har en dårlig opplevelse i overgangen til det kommunale tjenestetilbudet etter endt behandling i spesialisthelsetjenesten. Hvordan arbeider rådene med disse og andre spørsmål og hvordan kan et kommunalt ungdomsråd arbeide med å forbedre overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen? Dette er noen av de spørsmål vi stiller oss i dette seminaret.

Hvordan styrke ungdoms ytringsfrihet i møte med hatprat?

Fru Haugans kjeller

Hatprat er blitt en del av hverdagen både i offentlige debatten, i sosiale medier og på skolen. Mange opplever hat og hets på grunn av hvem de er, noe som kan ha store konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og samfunn, som ved rasisme og homofobi. Det kan true ungdoms ytringsfrihet og demokratiet som helhet. Hva er hatprat egentlig og hvordan kan jeg og min organisasjon stå i det?

Medvirkningsprosesser på systemnivå: en sjekkliste

Fru Haugans Vinterhagen

Hvordan kan voksne og ansatte i offentlig forvaltning bidra til at medvirkningsprosesser oppleves som reelle og meningsfylte for barn og unge? Bufdir går gjennom noen grunnleggende krav for god medvirkning, ulike tilnærminger til barn og unges medvirkning på systemnivå, og presenterer en sjekkliste som kan være til hjelp når man involverer barn og unge i utvikling av tiltak, i høringer og i forbindelse med tjenesteutvikling.